17 October 2022 in Perugia (Italy), the BAI project partners celebrated the 2nd Transnational Project Meeting. It was the first meeting in the project organised in the face-to-face formula.

During the meeting project partners discussed the final conclusions to the CASE STUDY REPORT Bots and Artificial intelligence implications in new working environments, that presents identified and described of 60 case studies that introduces in a simple way a real experiences of companies from six European countries on implemention AI and/or robotization solutions into their work environments and implications they have for workers at the level of skills and competencies.

Soon the CASE STUDY REPORT will be available on the our website in seven languaage versions.

Zapraszamy na seminarium „Sztuczna Inteligencja (AI) – wyzwania i szanse dla edukacji i środowiska pracy”, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 roku w Krakowie w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, przy ul. Zabłocie 20 (Sala konferencyjna Nr 7), w godzinach 11:00-14:00.

PROGRAM RAMOWY Seminarium:

11:00-11:15
Powitanie uczestników

11:15-13:00
*Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia
*Wpływ Sztucznej Inteligencji na środowisko pracy
*Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w kształceniu zawodowym
*Rozwój sztucznej inteligencji jako wyzwanie dla systemu edukacji

13:00-13:20
Dobre praktyki w zakresie Sztucznej Inteligencji

13:20-13:50
Projekt BAI „Boty i AI: rozwijanie umiejętności wykorzystywania Sztucznej Inteligencji w miejscu pracy”

13:50-14:00
Wnioski i podsumowanie seminarium

14:00
Poczęstunek

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli władz centralnych, regionalnych, lokalnych, edukacyjnych, rynku pracy, podmiotów analizujących zjawiska społeczno-gospodarcze, przedstawicieli przedsiębiorstw, w szczególności sektora MSP, instytucje otoczenia biznesu.

Program Seminarium w PDF

Link do formularza zgłoszeniowego (liczba miejsc ograniczona)

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Seminarium jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus Plus oraz ze środków własnych Fundacji MIS

 

Skip to content