Sztuczna inteligencja (AI)  konsekwentnie przenika do naszego życia osobistego i zawodowego.

Mamy do czynienia z kluczowym okresem transformacji gospodarczej    i społecznej, który jest w dużej mierze zdefiniowany przez pojawienie się         i postępujące uogólnienie wykorzystania robotyki i sztucznej inteligencji (AI) w miejscu pracy.

Po początkowym okresie niepewności, strachu przed zniknięciem miejsc pracy zastępowanych przez roboty, widzimy coraz wyraźniej, że ta nieodwracalna zmiana daje również szanse i przekształcenia na rynku pracy, które należy zrozumieć, aby je wykorzystać.

Komisja Europejska opublikowała badanie ZMIANA NATURY PRACY I UMIEJĘTNOŚCI W EPOCE CYFROWEJ, w którym ujawniono destrukcyjny charakter transformacji cyfrowej, nie tylko poprzez modyfikację sposobu wykonywania pracy, ale także w generowaniu nowych zawodów oraz w modyfikacji stosunków pracy, w których ludzie muszą wchodzić w interakcje ze sztuczną inteligencją i robotami w nieznany dotąd sposób.

Ten nowy kontekst pracy wymaga od pracowników zdolności adaptacji do nowych metod pracy, organizacji pracy i narzędzi.

Profil pracowników przyszłości wymaga rozwoju pewnych kompetencji, w tym:

Inteligencja emocjonalna

Praca zespołowa

Adaptacyjność

Krytyczne myślenie

Rozwiązywanie problemów

Projekt BAI ma na celu promowanie zrozumienia charakteru i zakresu zmieniającego się środowiska pracy oraz opracowanie programu szkoleniowego, który pozwoli aktywnym i przyszłym pracownikom radzić sobie z nowymi stosunkami pracy, które wynikają z pojawienia się robotów i sztucznej inteligencji w pracy.

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wyniki projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Skip to content