Umetna inteligenca (UI) počasi, a zanesljivo vstopa v naše osebno in poklicno življenje.

Soočamo se s ključnim obdobjem gospodarske in družbene preobrazbe, ki je v veliki meri opredeljeno s pojavom in postopno generalizacijo uporabe robotike in umetne inteligence (UI) na delovnem mestu.

Po začetnem obdobju negotovosti in strahu pred izgubo delovnih mest, ki bi jih nadomestili roboti, postaja vse bolj jasno, da ta nepovratna sprememba ponuja tudi priložnosti in koristne spremembe na trgu dela.

Evropska komisija je objavila študijo SPREMEMBA NARAVE DELA: IN VEŠČINE V DIGITALNI DOBI, v kateri se je razkrila moteča narava digitalne preobrazbe, ne le s spreminjanjem načina opravljanja dela, temveč tudi z ustvarjanjem novih poklicev in spreminjanju delovnih odnosov, v katerih morajo ljudje, na doslej neznan način, komunicirati z umetno inteligenco in roboti.

Ta nov delovni kontekst od delavcev zahteva sposobnost prilagajanja novim delovnim metodam, organizaciji dela in orodjem.

Profil zaposlenih v prihodnosti zahteva razvoj določenih kompetenc, med katerimi so:

čustvena inteligentnost

timsko delo

prilagodljivost

kritično razmišljanje

reševanje problemov

Projekt BAI želi spodbuditi razumevanje narave in obsega spreminjajočih se delovnih okolij, ter razviti program usposabljanja, ki omogoča aktivnim in bodočim delavcem, da se soočijo z novimi delovnimi razmerji, ki izhajajo iz pojava robotov in umetne inteligence na delovnem mestu.

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Rezultati projekta izražajo izključno mnenje avtorjev, Komisija pa ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij pridobljenih na tej strani.

Skip to content