Usposabljanje

Dobrodošli v Modulu 1 – Osnove robotike in umetne inteligence

V tem modulu boste našli kratek zgodovinski pregled razvoja umetne inteligence in robotike v kontekstu dela ter predstavitev nekaterih ključnih konceptov.

Cilj 01

Razumeli ključne koncepte umetne inteligence in robotike.

Cilj 02

Opredelili glavne značilnosti industrijskih revolucij skozi zgodovino.

Cilj 03

Prepoznali glavne spremembe v delovnih okoljih zaradi uvajanja novih tehnologij in procesov.

Dobrodošli v Modulu 2 – Nova delovna okolja

Ta modul razlaga ozadje sprememb v delovnem okolju, na katere vplivajo nove tehnologije (kot so umetna inteligenca, roboti itd.), ki postajajo splošno razširjene in globalne.

Cilj 01

opredeliti nove profile delovnih mest zaradi umetne inteligence.

Cilj 02

prepoznati nova delovna mesta, ki so ustvarjena z vključevanjem umetne inteligence.

Cilj 03

prepoznati spremembe v izvajanju nalog zaradi avtomatizacije in vključevanja robotov z umetno inteligenco.

Cilj 04

opisati glavne spremembe delovnega okolja na delovnih mestih, kjer je prisotna umetna inteligenca.

Dobrodošli v Modulu 3 – Obvladovanje mehkih veščin za uspeh v digitaliziranih delovnih okoljih

V tem modulu boste našli koristne napotke za obvladovanje mehkih veščin za uspeh v digitaliziranih delovnih okoljih. Raziskali bomo različne vidike mehkih veščin in njihov pomen v današnjem hitro razvijajočem se digitalnem delovnem okolju. Pridobili boste vpogled v ključne kompetence, potrebne za uspeh v digitalnih delovnih okoljih: komunikacijo, kritično razmišljanje, prilagodljivost, čustveno inteligenco, upravljanje časa, organizacijske veščine, ustvarjalnost in inovativnost.

Cilj 01

Opredeliti in opisati, kaj so mehke veščine in kakšen je njihov pomen.

Cilj 02

Analizirati pomen komunikacijskih spretnosti.

Cilj 03

Oceniti pomen kritičnega mišljenja in sposobnosti reševanja problemov.

Cilj 04

Pojasniti pomen čustvene inteligentnosti.

Cilj 05

Prikazati pomen upravljanja s časom in organizacijskih veščin.

Cilj 06

Razviti strategije za izboljšanje in krepitev mehkih veščin.

Dobrodošli v Modulu 4 – Vključitev AI in botov v delo

Ta modul razkriva prednosti in slabosti vključevanja umetne inteligence, strategije za sprejemanje in predstavi zgodbe o uspehu iz resničnega sveta. Pridružite se nam pri odkrivanju, kako umetna inteligenca dopolnjuje človeški potencial, spreminja delovne procese in ustvarja nove priložnosti v različnih panogah.

Cilj 01

Prepoznali ključne prednosti, ki jih prinaša vključitev AI v delo.

Cilj 02

Ozavestili pomanjkljivosti, ki jih prinaša vključitev AI v delo.

Cilj 03

Pridobili praktične nasvete za vključitev AI na vase področje dela.

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Rezultati projekta izražajo izključno mnenje avtorjev, Komisija pa ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij pridobljenih na tej strani.

Skip to content