Usposabljanje

MODUL 1. Osnove robotike in umetne inteligence

Kratek zgodovinski potep po razvoju umetne inteligence in robotike v kontekstu dela ter predstavitev ključnih konceptov.

Cilj 01

Razumeli ključne koncepte umetne inteligence in robotike.

Cilj 02

Opredelili glavne značilnosti industrijskih revolucij skozi zgodovino.

Cilj 03

Prepoznali glavne spremembe v delovnih okoljih zaradi uvajanja novih tehnologij in procesov.

MODUL 2. Nova delovna okolja

Ta modul obravnava spremembe v delovnem okolju, na katere vplivajo nove tehnologije (kot so umetna inteligenca, roboti itd.), ki postajajo zelo razširjene in globalne.

Cilj 01

opredeliti nove profile delovnih mest zaradi umetne inteligence.

Cilj 02

prepoznati nova delovna mesta, ki so ustvarjena z vključevanjem umetne inteligence.

Cilj 03

prepoznati spremembe v izvajanju nalog zaradi avtomatizacije in vključevanja robotov z umetno inteligenco.

Cilj 04

opisati glavne spremembe delovnega okolja na delovnih mestih, kjer je prisotna umetna inteligenca.

MODUL 3. Obvladovanje mehkih veščin za uspeh v digitaliziranih delovnih okoljih

V tem modulu se boste seznanili z ustreznostjo mehkih veščin, organizacijo in reševanjem, miselno naravnanostjo za rast in medosebnimi veščinami.

 

Cilj 01

Opredeliti in opisati, kaj so mehke veščine in kakšen je njihov pomen.

Cilj 02

Analizirati pomen komunikacijskih spretnosti.

Cilj 03

Oceniti pomen kritičnega mišljenja in sposobnosti reševanja problemov.

Cilj 04

Pojasniti pomen čustvene inteligentnosti.

Cilj 05

Prikazati pomen upravljanja s časom in organizacijskih veščin.

Cilj 06

Razviti strategije za izboljšanje in krepitev mehkih veščin.

MODUL 4. Vključitev AI in botov v delo

V tem modulu se boste seznanili s prednostmi in slabostmi vključevanja robotov z umetno inteligenco, ozaveščanjem in sprejemanjem vključevanja robotov z umetno inteligenco v delovno okolje ter najboljšimi praksami in uspešnimi primeri vključevanja robotov z umetno inteligenco.

Cilj 01

Prepoznali ključne prednosti, ki jih prinaša vključitev AI v delo.

Cilj 02

Ozavestili pomanjkljivosti, ki jih prinaša vključitev AI v delo.

Cilj 03

Pridobili praktične nasvete za vključitev AI na vase področje dela.

Projekt je financiran s strani Evropske Komisije. Rezultati projekta odražajo le stališča avtorjev, zato Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo navedenih podatkov.

Skip to content