Szkolenie

Moduł 1. Robotyka i Sztuczna Inteligencja

Krótki rys historyczny na temat ewolucji sztucznej inteligencji i robotyki w kontekście pracy oraz wprowadzenie niektórych kluczowych pojęć.

Cel 01

Zrozumieć kluczowe koncepcje sztucznej inteligencji i robotyki.

Cel 02

Określić główne cechy rewolucji przemysłowych na przestrzeni dziejów.

Cel 03

Rozpoznać główne zmiany w środowisku pracy spowodowane wprowadzeniem nowych technologii i procesów.

Moduł 2. Nowe środowiska pracy

Moduł ten wyjaśnia kontekst zmian zachodzących w środowisku pracy pod wpływem nowych technologii (takich jak sztuczna inteligencja, roboty itp.), które stają się obecnie powszechne i globalne.

Cel 01

Zidentyfikować nowe profile pracy wymagane dzięki włączeniu botów Sztucznej Inteligencji (SI).

Cel 02

Wskazać nowe stanowiska pracy utworzone dzięki włączeniu botów SI.

Cel 03

Rozpoznać zmiany w wykonywaniu zadań spowodowane automatyzacją i włączeniem botów SI do miejsca pracy.

Cel 04

Opisać główne zmiany w miejscu pracy dotyczące środowiska pracy w wyniku włączenia botów SI.

Moduł 3. Opanowanie umiejętności miękkich w celu osiągnięcia sukcesu w zdigitalizowanym środowisku pracy

W tym module nauczysz się: Znaczenie umiejętności miękkich, Poprawa organizacji i rozwiązywania problemów, Myślenie rozwojowe, Umiejętności interpersonalne.

 

Cel 01

Zdefiniować i opisać, czym są umiejętności miękkie i jakie jest ich znaczenie.

Cel 02

Dokonać analizy znaczenia umiejętności komunikowania się.

Cel 03

Ocenić znaczenie umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Cel 04

Wyjaśnić znaczenia inteligencji emocjonalnej.

Cel 05

Zilustrować znaczenie zarządzania czasem i umiejętności organizacyjnych.

Cel 06

Opracować strategię poprawy i doskonalenia umiejętności miękkich.

Moduł 4. Droga w kierunku integracji botów sztucznej inteligencji (SI) do środowiska pracy

W tym module nauczysz się: Korzyści i wady integracji botów sztucznej inteligencji (SI) do środowiska pracy, Podnoszenie świadomości i akceptacji dla włączenia botów sztucznej inteligencji (SI) do środowiska pracy, Najlepsze praktyki i udane przypadki wdrożenia botów sztucznej inteligencji (SI).

Cel 01

Wskazać najczęstsze korzyści płynące z wdrożenia botów sztucznej inteligencji (SI) do środowiska pracy.

Cel 02

Znaleźć wady włączenia botów sztucznej inteligencji (SI) do środowiska pracy.

Cel 03

Wymienić praktyczne wskazówki, które umożliwią wdrożenie sztucznej inteligencji (SI) i automatyzacji w Twoim zawodzie.

The project has been funded with support from the European Commission. The projects results reflect the view only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

Skip to content