Szkolenie

Witamy w Module 1 – Robotyka i Sztuczna Inteligencja

W tym module znajdziesz krótkie historyczne podsumowanie ewolucji sztucznej inteligencji i robotyki w kontekście pracy oraz wprowadzenie niektórych kluczowych pojęć.

Cel 01

Zrozumieć kluczowe koncepcje sztucznej inteligencji i robotyki.

Cel 02

Określić główne cechy rewolucji przemysłowych na przestrzeni dziejów.

Cel 03

Rozpoznać główne zmiany w środowisku pracy spowodowane wprowadzeniem nowych technologii i procesów.

Witamy w Module 2 – Nowe środowiska pracy w erze cyfrowej

Moduł ten wyjaśnia kontekst zmian zachodzących w środowisku pracy pod wpływem nowych technologii (takich jak sztuczna inteligencja, roboty itp.), które stają się obecnie powszechne i globalne.

Cel 01

Zidentyfikować nowe profile pracy wymagane dzięki włączeniu botów Sztucznej Inteligencji (SI).

Cel 02

Wskazać nowe stanowiska pracy utworzone dzięki włączeniu botów SI.

Cel 03

Rozpoznać zmiany w wykonywaniu zadań spowodowane automatyzacją i włączeniem botów SI do miejsca pracy.

Cel 04

Opisać główne zmiany w miejscu pracy dotyczące środowiska pracy w wyniku włączenia botów SI.

Witamy w Module 3 – Umiejętności miękkie w zdigitalizowanym środowisku pracy

Ten moduł zapewni kompleksowy przewodnik w zakresie opanowania umiejętności miękkich by odnieść sukces w zdigitalizowanym środowisku pracy. Prezentujemy różne aspekty umiejętności miękkich i ich znaczenie w dzisiejszym szybko ewoluującym cyfrowym miejscu pracy. Uzyskasz wgląd w kluczowe kompetencje, które są wymagane do rozwoju w cyfrowych środowiskach pracy, takie jak: komunikacja, krytyczne myślenie, zdolność adaptacji, inteligencja emocjonalna, zarządzanie czasem, umiejętności organizacyjne, kreatywność i innowacyjność.

Cel 01

Zdefiniować i opisać, czym są umiejętności miękkie i jakie jest ich znaczenie.

Cel 02

Dokonać analizy znaczenia umiejętności komunikowania się.

Cel 03

Ocenić znaczenie umiejętności krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów.

Cel 04

Wyjaśnić znaczenia inteligencji emocjonalnej.

Cel 05

Zilustrować znaczenie zarządzania czasem i umiejętności organizacyjnych.

Cel 06

Opracować strategię poprawy i doskonalenia umiejętności miękkich.

Witamy w Module 4 – Integracja botów i sztucznej inteligencji w środowisku pracy

 

Moduł ten przedstawia zalety i wady integracji sztucznej inteligencji, strategie akceptacji oraz prezentuje rzeczywiste historie sukcesu. Dołącz do nas, aby odkryć, w jaki sposób sztuczna inteligencja uzupełnia ludzki potencjał, przekształcając procesy pracy i tworząc nowe horyzonty w różnych branżach.

 

Cel 01

Wskazać najczęstsze korzyści płynące z wdrożenia botów sztucznej inteligencji (SI) do środowiska pracy.

Cel 02

Znaleźć wady włączenia botów sztucznej inteligencji (SI) do środowiska pracy.

Cel 03

Wymienić praktyczne wskazówki, które umożliwią wdrożenie sztucznej inteligencji (SI) i automatyzacji w Twoim zawodzie.

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wyniki projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Skip to content