ModulU 3. Obvladovanje mehkih veščin za uspeh v digitaliziranih delovnih okoljih

Ta projekt je bil financiran s podporo Evropske komisije. Rezultati projekta izražajo izključno mnenje avtorjev, Komisija pa ni odgovorna za kakršno koli uporabo informacij pridobljenih na tej strani.

Skip to content