About BAI

Cilj

Glavni splošni cilj projekta BAI je podpreti delavce, da razvijejo potrebne spretnosti za učinkovito in zadovoljivo spopadanje z izzivi, ki so posledica pojava robotov in umetne inteligence na delovnem mestu.

Specifični cilji projekta so:

Evropskim delavcem zagotoviti potrebno znanje za razumevanje spremembe narave dela in kakšni so trenutni in pričakovani kratkoročni scenariji, v katerih bodo morali delovati.

Spodbujati pismenost na področju umetne inteligence in robotike, s prikazovanjem konkretnih primerov iz različnih sektorjev in delovnih mest.

Omogočiti razvoj ne-kognitivnih veščin, ki so se izkazale za ključne v novih delovnih okoljih.

Ozaveščati o posledicah vključitve umetne inteligence in robotike na trg dela, delovna mesta in delovne odnose, iz transverzalnega in večsektorskega vidika.

Ciljne skupine

Delavci, zlasti tisti z nižjo izobrazbo ali ki so v poklicih, bolj ranljivih za kratkoročno preobrazbo, zaradi avtomatizacije ali digitalne transformacije.

Vodje upravljanja s človeškimi viri in vodje usposabljanja, ki so odgovorni, da delavcem zagotovijo potrebna sredstva za obvladovanje sprememb na delovnem mestu.

Svetovalci za delo in zaposlitvene agencije, socialni zastopniki, predstavniki podjetij in centri za poklicno usposabljanje, ki delajo na formalnem izobraževanju.

Rezultati

ŠTUDIJE PRIMERA BAI: Implikacije za robote in umetno inteligenco v novih delovnih okoljih.

Študije primerov BAI bodo na preprost način ponazorile že obstoječe izkušnje o tem, kakšna so nova delovna okolja in kakšne so posledice za delavce na ravni spretnosti in kompetenc.

USPOSABLJANJE O PISMETNOSTI UI IN KLJUČNIH MEHKIH VEŠČINAH za delavce v digitalni dobi

Usposabljanje bo naslavljajo razvoj veščin in sposobnosti, ki so potrebne za delovanje v delovnem okolju, v katerem sobivajo ljudje, roboti in umetna inteligenca.

Projekt je financiran s strani Evropske Komisije. Rezultati projekta odražajo le stališča avtorjev, zato Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo navedenih podatkov.

Skip to content