Eğitim

Modül 1. Robotik ve Yapay Zeka Okuryazarlığı

Yapay zeka ve robotik alanındaki çalışma değişiklikleri Yapay zeka ve robotik evrimine ilişkin kısa bir güncel gezi ve bazı temel kavramların tanıtımı.

Hedef 01

Yapay zeka ve robotiğin temel kavramlarını anlamak.

Hedef 02

Tarih boyunca gerçekleşen sanayi devrimlerinin temel özelliklerini tanımlayabilmek.

Hedef 03

Yeni teknolojilerin ve süreçlerin uygulamaya konması nedeniyle çalışma ortamlarındaki ana değişiklikleri tanımak.

Modül 2. Yeni çalışma ortamları

Bu modül, artık yaygınlaşan ve küreselleşen yeni teknolojilerin (yapay zeka, robotlar vb.) etkisiyle çalışma ortamında meydana gelen değişikliklerin bağlamını açıklamaktadır.

Hedef 01

Yapay zeka robotlarının dahil edilmesiyle talep edilen yeni çalışma profillerini belirlemek.

Hedef 02

AI-botların birleştirilmesiyle oluşturulan yeni iş pozisyonlarını tanımak.

Hedef 03

Otomasyon ve yapay zeka robotlarının işyerine dahil edilmesi nedeniyle görev performansındaki değişiklikleri tanımak.

Hedef 04

Yapay zeka robotlarının dahil edilmesiyle işyerinde çalışma ortamına ilişkin temel değişiklikleri açıklamak.

Modül 3. Dijitalleştirilmiş Çalışma Ortamlarında Başarı için Sosyal Becerilerde Uzmanlaşmak

Bu modülde Yumuşak becerilerin uygunluğu, Organizasyon ve çözümleme, Büyüme zihniyeti ve Kişilerarası beceriler hakkında bilgi edineceksiniz.

 

Hedef 01

Sosyal becerilerin ne olduğunu ve önemini tanımlamak.

Hedef 02

İletişim becerilerinin önemini analiz edebilmek.

Hedef 03

Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin önemini değerlendirmek.

Hedef 04

Duygusal zekanın önemini açıklamak.

Hedef 05

Zaman yönetimi ve organizasyon becerilerinin önemini gösterin.

Hedef 06

Sosyal becerileri geliştirmek ve geliştirmek için stratejiler geliştirmek.

MODULE 4. A route towards the AI-bots incorporation

In this module you will learn about Advantages and disadvantages of the AI-bots incorporation, Raising awareness and acceptance for AI-bots incorporation in work environment and Best practices and successful cases on AI-bots incorporation.

Objective 01

Recognise the most common advantages of AI-bots incorporation.

Objective 02

Find some disadvantages of AI-bots incorporation.

Objective 03

Get practical tips that enable the AI and automation implementation in your profession.

Bu yayın Avrupa Komisyonu’nun mali desteği kapsamında hazırlanmıştır. İçeriklerinden sadece proje ortakları sorumludur ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmayabilir.

Skip to content