Eğitim

Modül 1’e hoş geldiniz – Robotik ve Yapay Zeka okuryazarlığı.

Bu modülde, çalışma ortamlarında yapay zeka ve robotik alanının evrim sürecinde kısa bir tarihsel yolculuk yaşayacak ve bazı temel kavramların tanıtımını göreceksiniz.

Hedef 01

Yapay zeka ve robotiğin temel kavramlarını anlamak.

Hedef 02

Tarih boyunca gerçekleşen sanayi devrimlerinin temel özelliklerini tanımlayabilmek.

Hedef 03

Yeni teknolojilerin ve süreçlerin uygulamaya konması nedeniyle çalışma ortamlarındaki ana değişiklikleri tanımak.

Modül 2’ye hoş geldiniz – Yeni Çalışma Ortamları

Bu modül, artık yaygınlaşan ve küresel hale gelen yeni teknolojilerin (örneğin yapay zeka, robotlar vb.) etkisi altında değişen çalışma ortamındaki değişikliklerin bağlamını açıklar.

Hedef 01

Yapay zeka robotlarının dahil edilmesiyle talep edilen yeni çalışma profillerini belirlemek.

Hedef 02

AI-botların birleştirilmesiyle oluşturulan yeni iş pozisyonlarını tanımak.

Hedef 03

Otomasyon ve yapay zeka robotlarının işyerine dahil edilmesi nedeniyle görev performansındaki değişiklikleri tanımak.

Hedef 04

Yapay zeka robotlarının dahil edilmesiyle işyerinde çalışma ortamına ilişkin temel değişiklikleri açıklamak.

Modül 3’e hoş geldiniz – Dijitalleşmiş Çalışma Ortamlarında Başarı İçin Yumuşak Becerileri Geliştirme

Bu modül, dijitalleşmiş çalışma ortamlarında başarı için yumuşak beceriler alanında ustalaşmaya yönelik kapsamlı bir rehber sunacaktır. Yumuşak becerilerin çeşitli yönlerini ve bugünün hızla değişen dijital iş yeri ortamlarındaki önemini keşfedeceğiz. Dijital çalışma ortamlarında başarılı olmak için gereken temel yetkinliklere dönük içgörüler kazanacaksınız: iletişim, eleştirel düşünme, adaptasyon, duygusal zeka, zaman yönetimi, organizasyon becerileri, yaratıcılık ve yenilikçilik.

Hedef 01

Sosyal becerilerin ne olduğunu ve önemini tanımlamak.

Hedef 02

İletişim becerilerinin önemini analiz edebilmek.

Hedef 03

Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin önemini değerlendirmek.

Hedef 04

Duygusal zekanın önemini açıklamak.

Hedef 05

Zaman yönetimi ve organizasyon becerilerinin önemini gösterin.

Hedef 06

Sosyal becerileri geliştirmek ve geliştirmek için stratejiler geliştirmek.

Modül 4’e hoş geldiniz – Yapay zeka ve botlarla entegrasyona doğru bir yol.

Bu modül, yapay zeka entegrasyonunun avantajlarını ve dezavantajlarını açığa çıkarır, içselleştirme stratejilerini ortaya koyar ve gerçek dünya başarı hikayelerini sergiler. Bize katılın, yapay zekanın insan potansiyelini nasıl tamamladığını, iş süreçlerini dönüştürdüğünü ve endüstrilerde yeni ufuklar açtığını keşfedin.

Hedef 01

Yapay zeka robotlarının birleştirilmesinin en yaygın avantajlarını tanıyın.

Hedef 02

Yapay zeka robotlarının birleştirilmesinin bazı dezavantajlarını bulun.

Hedef 03

Mesleğinizde yapay zeka ve otomasyon uygulamasını mümkün kılan pratik ipuçları alın.

Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmiştir. Projenin sonuçları yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, içinde bulunan bilgilerin kullanımından doğabilecek herhangi bir kullanımı sorumlu tutulamaz.

Skip to content