Proje Hakkında

Amaç

BAI projesinin temel amacı, iş yerinde robotların ve Yapay Zekanın ortaya çıkmasına neden olan zorluklarla verimli ve tatmin edici bir şekilde başa çıkmak için gerekli becerileri geliştirmeleri için çalışanları desteklemektir.

Projenin özel hedefleri şunlardır:

Avrupalı çalışanlara iş yapma alışkanlıklarının nasıl değiştiğini ve içinde çalışmak zorunda kalacakları mevcut ve beklenen kısa-orta vadeli senaryoların neler olduğunu anlamalarını sağlamak için gerekli bilgiyi sağlamak.

Çeşitli sektörlerden ve mesleklerden somut örnekler göstererek yapay zeka ve robotikte okuryazarlığı teşvik etmek.

Yeni çalışma ortamlarında gerekli olduğu gösterilen bilişsel olmayan becerilerin gelişimini kolaylaştırmak.

Çapraz ve çok sektörlü bir bakış açısıyla yapay zeka ve robotiğin işgücü piyasasına dahil edilmesinin işler ve çalışma ilişkileri üzerindeki etkileri hakkında farkındalık yaratmak.

Hedef Grup

Mekanikleşme veya dijital dönüşüme bağlı olarak, kısa-orta vadede dönüşüme daha dayanıksız pozisyonlarda (özellilkle mavi yakalı) çalışanlar

İş yerindeki değişiklikleri ele almak için çalışanlara gerekli kaynakları sağlamakla sorumlu olan şirketlerdeki insan kaynakları yöneticileri ve eğitim yöneticileri

Örgün eğitim üzerinde çalışan iş danışmanları ve iş bulma kurumları, sosyal temsilciler ve iş temsilcileri ve mesleki eğitim merkezleri.

Sonuçlar

BAI VAKA ÇALIŞMALARI: Yeni çalışma ortamlarında Botlar ve Yapay Zeka etkileri.

BAI Vaka Çalışmaları, bu yeni çalışma ortamlarının nasıl beceri ve yeterlilik düzeyinde işçiler için ne gibi etkileri olduğuna dair halihazırda gerçek deneyimleri basit bir şekilde gösterecek.

Dijital çağda çalışanlar için YAPAY ZEKA OKURYAZARLIĞI VE ANAHTAR YAZILIM BECERİLERİ EĞİTİMİ

Bu eğitim, insanların, robotların ve yapay zekanın bir arada var olduğu bir çalışma ortamında çalışmak için gerekli olan beceri ve yeteneklerin geliştirilmesine yönelik olacaktır.

Bu proje, Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle finanse edilmiştir. Projenin sonuçları yalnızca yazarların görüşlerini yansıtmaktadır ve Komisyon, içinde bulunan bilgilerin kullanımından doğabilecek herhangi bir kullanımı sorumlu tutulamaz.

Skip to content