Moduł 4. Integracja botów i Sztucznej Inteligencji (SI) w środowisku pracy

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wyniki projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Skip to content