Moduł 4. Integracja botów i Sztucznej Inteligencji (SI) w środowisku pracy


Projekt został sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Wyniki projektów odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Skip to content