Partnerzy

MIS Foundation, Poland

Fundacja MIS jest organizacją non-profit utworzoną w 2015 roku przez grupę profesorów dwóch krakowskich uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego. Fundacja prowadzi działania związane z edukacją, rynkiem pracy, uczeniem się przez całe życie, rozwojem i oceną kompetencji, przejściem ze szkoły do pracy, przedsiębiorczością, profesjonalizacją zarządzania w administracji samorządowej oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach.

Media Creativa 2020, S.L., Spain

MediaCreativa to organizacja z ponad 20-letnim doświadczeniem, wyzwaniami i lekcjami wyniesionymi z interdyscyplinarnej grupy profesjonalistów, których łączy wspólna pasja: innowacja edukacyjna. MediaCreativa prowadzi badania, projektuje i rozwija różne programy szkoleniowe, inspirowane innowacyjnymi metodologiami i podejściami pedagogicznymi, takimi jak opowiadanie historii (w tym opowiadanie cyfrowe), szkolenie oparte na problemach, grywalizacja, uczenie się oparte na grach.

Virtual Campus Lda, Portugal

Wirtualny Kampus to ekspert zajmujący się rozwojem, szkoleniami i doradztwem w obszarach uczenia się wspomaganego technologią, poważnych gier i systemów informatycznych. Jej wizją jest aktywne promowanie rozwoju Społeczeństwa Wiedzy poprzez wspieranie podmiotów publicznych i prywatnych w procesie projektowania i rozwijania strategii i projektów prowadzących do zwiększenia korzyści społecznych.

Pragma Engineering srl, Italy

Pragma jest ekspertem zajmującym się aplikacjami inżynierii elektronicznej (hw+sw). Główne obszary działalności Pragmy to sektor przemysłowy (ATE) oraz technologie wspomagające. Pragma współpracuje w obszarze R&D (jako strona przemysłowa i dostawca rozwiązań) w zakresie robotyki stosowanej, tj.: robotyka specjalna i automatyzacja w zaawansowanych MMI (jako haptyczne systemy sensoryczne), platformy fuzji czujników dla robotyki (dotyk, zasięg, siła, akustyka ), integracja systemów IOT, projektowanie IOT, rozwój smartspeakerów, naturalne interfejsy, roboty społeczne dla edukacji, aplikacje AI i systemy kontekstowe.

Corbiz Kurumsal Is Cozumleri Egitim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret Ltd Sti, Turkey

CORBİZ Corporate Business Solutions Ltd. to prywatna firma z siedzibą w Stambule w Turcji, założona w 2016 roku. Głównymi obszarami działalności firmy jest rozwój biznesu i dostarczanie rozwiązań korporacyjnych jej interesariuszom. Firma generuje różnorodne projekty i realizuje w szerokim zakresie, takim jak przedsiębiorczość, cyfryzacja, szkolenia zawodowe oraz badania i rozwój. Specjalizuje się w generowaniu i realizacji różnorodnych projektów z zakresu rozwoju osobistego oraz oferowaniu różnorodnych usług szkoleniowych z zakresu przedsiębiorczości, cyfryzacji i przyszłości pracy.

STEP Institut, zavod za psihologijo dela in podjetnistvo, Slovenia

STEP Institute to organizacja badawczo-szkoleniowa rozwijająca innowacyjne metody wykorzystania potencjału ludzi. Umożliwia ludziom lepsze funkcjonowanie w środowisku pracy dzięki innowacyjnym metodom. Interdyscyplinarny zespół STEP zajmuje się złożonymi wyzwaniami w środowisku pracy, zapewnia kursy oparte na dowodach i praktykach oraz promuje ciągły rozwój zawodowy w całej Europie. STEP specjalizuje się we wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników i szkoleniu ich do radzenia sobie ze zmianami w środowisku pracy, w psychologii pracy, a także posiada doświadczenie w badaniach społecznych.

Zespol Szkol Technicznych im. Wincentego Pola w Gorlicach, Poland

ZST w Gorlicach to zespół szkół zawodowych (technicznych) kształcących w zawodach technik elektryk, technik samochodowy, technik informatyk i technik fryzjerski. Szkoła powstała w 1961 roku, obecnie liczy około 400 uczniów. Dzięki ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z pracodawcami, gwarantującej aktualną wiedzę o potrzebach rynku pracy w zakresie kwalifikacji zawodowych pracowników, szkoła dostosowuje kształcenie zawodowe do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Wyniki projektu odzwierciedlają jedynie stanowisko autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie.

Skip to content