BAI VAKA ANALİZİ RAPORU. Yeni Çalışma Ortamlarında Bot ve Yapay Zeka Uygulamaları