The 1st Newsletter of BAI project is available online in 7 languages version.

Follow us to stay up to date!

Zapraszamy na seminarium „Sztuczna Inteligencja (AI) – wyzwania i szanse dla edukacji i środowiska pracy”, które odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 roku w Krakowie w Klastrze Innowacji Społeczno-Gospodarczych Zabłocie 20.22, przy ul. Zabłocie 20 (Sala konferencyjna Nr 7), w godzinach 11:00-14:00.

PROGRAM RAMOWY Seminarium:

11:00-11:15
Powitanie uczestników

11:15-13:00
*Sztuczna inteligencja – szanse i zagrożenia
*Wpływ Sztucznej Inteligencji na środowisko pracy
*Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w kształceniu zawodowym
*Rozwój sztucznej inteligencji jako wyzwanie dla systemu edukacji

13:00-13:20
Dobre praktyki w zakresie Sztucznej Inteligencji

13:20-13:50
Projekt BAI „Boty i AI: rozwijanie umiejętności wykorzystywania Sztucznej Inteligencji w miejscu pracy”

13:50-14:00
Wnioski i podsumowanie seminarium

14:00
Poczęstunek

Do udziału w seminarium zapraszamy przedstawicieli władz centralnych, regionalnych, lokalnych, edukacyjnych, rynku pracy, podmiotów analizujących zjawiska społeczno-gospodarcze, przedstawicieli przedsiębiorstw, w szczególności sektora MSP, instytucje otoczenia biznesu.

Program Seminarium w PDF

Link do formularza zgłoszeniowego (liczba miejsc ograniczona)

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Seminarium jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus Plus oraz ze środków własnych Fundacji MIS

 

Skip to content